برنامه امتحانی نوبت اول دی ماه 91 سوم تجربی مدرسه نخجوان

به حول و قوه الهی

برنامه امتحانی نوبت اول کلاس سوم علوم تجربی مدرسه ج.ا.ا. نخجوان

ایام هفته

تاریخ

ماده امتحانی

ساعت برگزاری

توضیحات

شنبه

2/10/91

دین و زندگی

15-16:30

 

یکشنبه

3/10/91

تعطیل

تعطیل

 

دوشنبه

4/10/91

شیمی

10:45-9:15

 

سه شنبه

5/10/91

آمار و مدل سازی

10:45-9:15

 

چهارشنبه

6/10/91

 

 

 

پنج شنبه

7/10/91

ادبیات فارسی

10:45-9:15

 

جمعه

8/10/91

تعطیل

تعطیل

 

شنبه

9/10/91

زمین شناسی

10:45-9:15

 

یکشنبه

10/10/91

تعطیل

تعطیل

 

دوشنبه

11/10/91

 

 

 

سه شنبه

12/10/91

ریاضی

10:45-9:15

 

چهارشنبه

13/10/91

زبان انگلیسی

10:45-9:15

 

پنج شنبه

14/10/91

اربعین حسینی(ع)

اربعین حسینی(ع)

 

جمعه

15/10/91

تعطیل

تعطیل

 

شنبه

16/10/91

زیست شناسی

10:45-9:15

 

یکشنبه

17/10/91

تعطیل

تعطیل

 

دوشنبه

18/10/91

عربی 3

10:45-9:15

 

سه شنبه

19/10/91

 

 

 

چهارشنبه

20/10/91

فیزیک

10:45-9:15

 

پنج شنبه

21/10/91

زبان فارسی

10:45-9:15

 

جمعه

22/10/91

تعطیل

تعطیل

 

شنبه

23/10/91

 

 

 

یکشنبه

24/10/91

تعطیل

تعطیل

 

دوشنبه

25/10/91

تاریخ معاصر

10:45-9:15

 

 سال تحصیلی 91-92

ü در ایام امتحانات هیچ درس یا کلاسی تعطیل نمی باشد.  9/9/91

/ 0 نظر / 64 بازدید