تقاضای همکاری برای غنی سازی مطالب وبلاگ

                                                 به نام خدا

به اطّلاع دانش آموزان عزیز واولیاء گرامی وهمکاران محترم می رساند این وبلاگ با نام ادبستان متعلق به مدرسه جمهوری اسلامی در نخجوان بوده ،دانش آموزان وهمکاران می توانند جهت غنی کردن وبلاگ مطالب مفید خود را در این وبلاگ قرار دهند.بدیهی است مطالب باید با ذکر منبع ارائه گردد.مطالب با نام ارائه کننده در وبلاگ قرار داده خواهد شد

                             مدیر آموزگار مدرسه علی برهانی

/ 0 نظر / 27 بازدید