روز دانش آموز

 روز دانش آموز، فرصتی برای تجدید عهد با قلم، کتاب و دین و دانش است. دانش آموزی که قدر گوهر خویش رابشناسد و ارزش زندگی و زمان را بداند، مجاهدی است که در سنگر دانش به ستیز با جهل، تاریکی و بی مسؤولیتی می پردازد. دانش آموز متعهد و ایمان مدار ایرانی در کنار درس و علم، برای ادب و کمال، سهمی بزرگ قایل می شود. سعادت و آینده ی درخشان دانش آموز تنها در گرو درس خوب و نمره های عالی نیست، بلکه دانش آموز واقعی به چیزهای دیگری نیز می اندیشد همچون: معنویت، انسان دوستی و خداجویی.

/ 0 نظر / 27 بازدید