اشعار ونوشته های دانش آموزان

پاییز مهر خدا

     

 پاییز، پاییز، پاییز اومد

فصل درس وکتاب اومد

برگ های سبز زرد شدند

نم نم بارون اومد

صدای خش خش برگ

پاییز رنگ ووارنگ

مدرسه ها واشدند

بچه ها خندون شدند

دوباره پاییز شده

دل ها پرمهرشده

مهر با آبان وآذر

سه یارباوفایند

منتظرچی هستند؟!

منتظر بارونند.

برگ های این درختان

چه خوش رنگ وقشنگند

خدای مهربونم!

قدرتورا می دونم.

سروده ی مهشید نادری بنی دانش آموز کلاس پنجم(24/8/90)

 

آفرین فرزندم ! آرزو میکنم که فرو افتادن هر برگ پاییزی ، آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت !

/ 0 نظر / 26 بازدید