ادبستان

وبلاگ ادبستان وبلاگی علمی، اجتماعی، فرهنگی،متعلّق به مدرسه ی جمهوری اسلامی ایران در نخجوان می باشد

تقاضای همکاری برای غنی سازی مطالب وبلاگ
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

                                                 به نام خدا

به اطّلاع دانش آموزان عزیز واولیاء گرامی وهمکاران محترم می رساند این وبلاگ با نام ادبستان متعلق به مدرسه جمهوری اسلامی در نخجوان بوده ،دانش آموزان وهمکاران می توانند جهت غنی کردن وبلاگ مطالب مفید خود را در این وبلاگ قرار دهند.بدیهی است مطالب باید با ذکر منبع ارائه گردد.مطالب با نام ارائه کننده در وبلاگ قرار داده خواهد شد

                             مدیر آموزگار مدرسه علی برهانی