ادبستان

وبلاگ ادبستان وبلاگی علمی، اجتماعی، فرهنگی،متعلّق به مدرسه ی جمهوری اسلامی ایران در نخجوان می باشد

الف) کاردستی

ماسک نمایش

مهشيد نادري بني پنجم دبستان

 

اميرحسين شفيعي دوم دبستان

 

 

کاردستی گروهی(زهرا طالبی متین و مهشید نادری بنی)

کاردستی گروهی اثری از زهرا طالبی متین ومهشید نادری بنی

 

ب)نقاشی(سال تحصیلی91-90)

نقاشی گروهی1

نقاشی گروهی2

 

 

اثری از مهشید نادری

 

روز دانش آموز-اثری از مهشید نادری بنی

نقاشی با موضوع هفته تربیت بدنی-مهشیدنادری پنجم دبستاننقاشی با موضوع هفته تربیت بدنی وورزش-مهشید نادری پنجم دبستان

پ)نقاشی(سال تحصیلی90-89)

با موضوع یکی از رشته های ورزشی-مهشید نادری

ت)نمایش(سال تحصیلی90-89)